top of page

วัดป่าภูผาสูง อยู่ในเขตตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา พื้นที่กว่า 2,800 ไร่ บนเทือกเขาภูหลวงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า เขาเจ้าพ่อ เป็นวัดที่เงียบสงบร่มเย็น ธรรมชาติวิวทิวทัศน์สวยงาม นอกจากจะเป็นสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญแล้ว พื้นที่ของวัดตั้งอยู่บนเควสตาโคราช หรือสันเขาหินทรายของหมวดหินพระวิหาร ที่มีลักษณะคล้ายมีดอีโต้ของไทย โดยภูเขามีด้านชันด้านหนึ่ง ด้านลาดอีกด้านหนึ่ง ที่ตั้งของวัดรวมทั้งจุดชมทิวทัศน์อยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นเทือกเขาเควสตาโคราช (แนวด้านนอก) ได้ชัดเจนและมองเห็นพื้นที่ราบด้านล่างของอำเภอปากช่องได้อย่างสวยงามมาก

fig27_1_1.jpg

ภาพที่ 27.1 ภาพมุมสูงของพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง เมื่อมองไปทางทิศเหนือมองเห็นเควสตาเขาน้ำโดด-เขาหมาก

(ภาพจาก Facebook: วัดสวยในเมืองไทยไปมาแล้ว)

fig27_1.jpg

ภาพที่ 27.2 ภาพมุมสูงของพระบรมธาตุเจดีย์ศรีภูผาสูง เมื่อมองไปทางทิศใต้มองเห็นเควสตาฝั่งอำเภอวังน้ำเขียว

(ภาพจาก Facebook: วัดสวยในเมืองไทยไปมาแล้ว)

หน้าผาหินทรายบริเวณวัดป่าภูผาสูง ปรากฏโครงสร้างชั้นเฉียงระดับ (cross-bedding) ในชั้นหินขนาดใหญ่ แสดงถึงทิศทางการไหลของแม่น้ำในยุคครีเทเชียสซึ่งถูกบันทึกลงในหินทราย นอกจากนี้ยังพบซากดึกดำบรรพ์ร่องรอยแบบรูชอนไช (burrow) ที่เป็นหลักฐานว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในเขตน้ำตื้นริมฝั่งแม่น้ำในช่วงเวลานั้น

วัดป่าภูผาสูง.jpg

ภาพที่ 27.3 ลักษณะทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจบริเวณวัดป่าภูผาชัน

เรียบเรียงข้อมูลจาก

  • Facebook: วัดสวยในเมืองไทยไปมาแล้ว

  • สำนักงานอุทยานธรณีโคราช. 2561. อุทยานธรณีโคราช. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. โรงพิมพ์โจเซฟ นครราชสีมา 152 หน้า.

วัดป่าภูผาสูง

bottom of page