top of page

วัดเขาจันทน์งาม หรือวัดเลิศสวัสดิ์ (เขาจันทน์งาม) ตั้งอยู่บ้านเลิศสวัสดิ์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 26 (และเป็นวัดป่าสาขาของวัดหนองป่าพง สาขาที่ 34) ภายในอุโบสถประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระสาวกธาตุ พื้นที่ของวัดตั้งอยู่บนเขาเลื่อนลั่น มีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรณีวิทยาและวัฒนธรรม เนื่องจากมีหินทรายโผล่เป็นมวลหินและแท่งหินขนาดใหญ่ รอยแตกของหินทำให้เกิดเส้นทางซับซ้อน มีชะง่อนผาคล้ายถ้ำ ปกคลุมด้วยพืชพันธุ์และต้นไม้ขนาดใหญ่ รวมทั้งรากไม้ที่ขึ้นปกคลุมก้อนหินทำให้ดูร่วมรื่น สวยงามแปลกตา

fig28_1_2.jpg
fig28_1.jpg
fig28_1_3.jpg
fig28_2_m.jpg

ภาพที่ 28.1 ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บริเวณวัดเขาจันทร์งาม (ภาพจาก Facebook: ที่นี่ นครราชสีมา)

บนเพิงผาหินปรากฎ “ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์” ที่มีความสวยงาม โดยเฉพาะการให้รายละเอียดของภาพที่เน้นความสมจริง ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์นี้บ่งบอกว่ามนุษย์ในสมัยโบราณมีการใช้ประโยชน์จากเพิงถ้ำในการอยู่อาศัยหรือการหลบภัยตามธรรมชาติหรือสัตว์ป่า เป็นแหล่งศิลปะถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พบเพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบัน มีอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ประมาณ 3,000 – 5,000 ปีก่อน

วัดเขาจันงาม.jpg
fig28_2_2.jpg

ภาพที่ 28.2 วัดเขาจันทน์งาม แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม

ทางธรณีวิทยาพื้นที่ของวัดเขาจันทน์งาม อยู่ในหมวดหินพระวิหาร ซึ่งเป็นเขาเควสตาโคราชแนวด้านนอก ทั้งนี้วัดเขาจันทน์งามตั้งอยู่บนด้านลาดเอียง (dip slope) ของเควสตา หินส่วนใหญ่ประกอบด้วย หินทรายและหินทรายปนกรวด ซึ่งมีความแข็งและความคงทนสูง หน้าตัดของมวลหินมักปรากฏโครงสร้างชั้นเฉียงระดับซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการทับถมของตะกอนทราย บริเวณแม่น้ำโบราณในช่วงยุคครีเทเซียส ส่วนลักษณะเว้าแหว่งของแท่งแสดงให้เห็นว่าหินมีความคงทนที่แตกต่างกัน โดยหินที่คงทนน้อยกว่าจะถูกกร่อนได้มากกว่า 

fig28_3.jpg
fig28_3_2.JPG

ภาพที่ 28.3 ลักษณะทางธรณีวิทยาที่เกิดจากธารน้ำโบราณสองยุค ปรากฏในหินรูปหัวทีเร็กซ์ บริเวณวัดเขาจันทร์งาม

เรียบเรียงข้อมูลจาก

  • Facebook: ที่นี่ นครราชสีมา

  • สำนักงานอุทยานธรณีโคราช. 2561. อุทยานธรณีโคราช. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. โรงพิมพ์โจเซฟ นครราชสีมา 152 หน้า.

  • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) https://sac.or.th/

วัดเขาจันทน์งาม

bottom of page