top of page

สวนหินเควสตาโคราช

Khorat Cuesta Stone Park

"เควสตาโคราช เทือกเขาแห่งอารยธรรม"

      อุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark)

h5_mm.jpg
01_edited.jpg
02.JPG
03.JPG
06.JPG
07.JPG
08.JPG
09_01.JPG
05.jpg
10.JPG
11.JPG
09.JPG
12.JPG
13.JPG
16.JPG
IMG_2749.JPG
IMG_2747_edited.jpg
S__958470.jpg
S__958472.jpg
S__958474.jpg
00000038.JPG

"สวนหินเควสตาโคราช"

แหล่งเรียนรู้และจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับภูเขาหินทราย รูปร่างคล้ายมีดอีโต้ หนึ่งในความโดดเด่นทางธรณีสัณฐานของอุทยานธรณีโคราช สวนหินขนาด 1,000 ตารางเมตร ที่รวบรวมหินทรายและหินอีกหลายชนิด ที่นำมาจากพื้นที่อุทยานธรณี และหลายอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อบอกเล่าเรื่องราว หลายยุคหลายสมัย อารยธรรม-วัฒนธรรม และอิทธิพลของทรัพยากรธรณีต่อชาวโคราชวันนี้

bottom of page